Program

7. august kl. 18:00 Forstanderskapsalen, Sentralen
8. august kl. 18:00 Nasjonal Jazzscene
9. august kl. 14:00 Marmorsalen, Sentralen

med nordiske deltakere

20. november kl. 18:00 Sentralen (klubbkveld med flere konserter)
21. november kl. 14:00 Nasjonal Jazzscene (Barnas Jazzscene)
22. november kl. 14:00 Forstanderskapsalen, Sentralen

med deltakere fra Norden, Europa og Japan