Program

12. august Åpningskonsert i Marmorsalen
13. august Seminarkonsert i Forstanderskapssalen
14. august Hovedkonsert på Nasjonal Jazzscene
15. august Klubbkonsert i Forstanderskapssalen
16. august Klubbkonsert i P1 (Sentralen)
17. august Avslutningskonsert i Marmorsalen