Kids in Jazz 2024 blir 8-13. august

Også i år kommer det en rekke flotte gjester fra fjern og nær, som presenteres her i ukene fram mot festivalen. Følg med!