KiJ 2021

Kids in Jazz 2021 blir 12-17. august, med konserter på Nasjonal Jazzscene, Sentralen, Barnekunstmuséet og Norges Musikkhøgskole.