Kids in Jazz 2021 gjennomføres 12-17. august. Det blir åpningskonsert i Marmorsalen 12. august der noen av gjestene introduseres, sammen med de yngste deltakerne fra Buzz-seminarene. 13. august står Forstanderskapssalen for tur. Her blir det flere gjester, og vi får et første møte med de eldste seminardeltakerne.

Så blir det stor konsert på Nasjonal Jazzscene 14. august, der vi får høre det beste fra samtlige deltakere. 15. og 16. august blir det mer klubbpregede konserter i hhv. Forstanderskapssalen og P1 på Sentralen, før det hele kulminerer i den store avslutningskonserten i Marmorsalen 17. august. Her er det svært mye å glede seg til, og gjestene presenteres etter hvert som de blir vaksinert :)