Også i år blir det samarbeid med Oslo Jazzfestival, som arrangerer seminar for barn og unge på Norges Musikkhøgskole.

08-12 år 09-11. august
13-16 år 12-14. august

Seminardeltakerne inviteres til å opptre på Kids in Jazz. Mer info og søknadsskjema her