Astrid Kvalbein åpner Kids in Jazz

Musikkpedagogen, forskeren og skribenten Astrid Kvalbein åpner Kids in Jazz 2021. Det vakte begeistring fra en samlet musikkbransje da det ble klart at Astrid Kvalbein er den nye rektoren for Norges Musikkhøgskole. Kvalbein har både som utøver og musikkviter hatt sterkt fokus på samtidsmusikken.

Improbasen og Kids in Jazz har hatt et godt samarbeid med NMH gjennom mange år. Særlig omfattende har forskningsprosjektet med Kvalbeins kollega Guro Gravem Johansen vært. Vi har også hatt praksiselever fra musikkhøgskolen, og undervisningslaben med masterstudentene på pedagogikk har blitt en årlig foreteelse. Seminarene som hvert år innleder Kids in Jazz foregår på NMH, og vi har i normale tider begge de to første konsertene i Levinsalen.

Astrid Kvalbeins forskning berører mange temaer som også vi har hatt sterkt fokus på. Hun er også mottaker av Komponistforeningens likestillingspris, begrunnet med at hun gjennom hele sitt virke har hatt likestilling, feminisme og maktspørsmål hevet høyt på agendaen.

Dette er temaer som står høyt også på vår agenda, og vi er svært stolte av at Astrid Kvalbein har sagt ja til å åpne årets festival i forbindelse med åpningskonserten i Marmorsalen torsdag 12. august.


MARMORSALEN
TORSDAG 12. AUGUST KL. 18:00