Improbasen

Kids in Jazz
Spillesteder 2013Nasjonal Jazzscene, på Victoria i Karl Johans gate 35, er hovedscenen for norsk jazz, og presenterer det beste både nasjonalt og internasjonalt. Nasjonal Jazzscene spilte en hovedrolle da Kids in Jazz ble gjennomført første gang i 2012, og fulgte opp i 2013 I år blir det stor konsert søndag 10. august, der noen av de fremste jazztalentene i verden på dette aldersnivået deltar.Det internasjonale Barnekunstmuséet i Lille Frøens vei 4, er en pioner-institusjon, og regnes som et av de første i sitt slag i hele verden. Muséet rommer en unik kunstsamling laget av barn og unge fra mer enn 180 land.I fjor startet vi et samarbeid som oppfyller en drøm vi har hatt om å føre barn og unge sammen på tvers av kunstneriske uttrykk. I år blir det konsert her søndag 10. august kl. 13.Kulturhuset, Youngstorget 3, er ny samarbeidspartner i år. Her blir det en intim klubbkonsert mandag 11. august kl. 18, der vi får høre små grupper av meget høy kvalitet, som er satt sammen av unge talenter fra ulike land.Caféteatret i Hollendergata 8, er en av de viktigste klubbscenene for Jazz i Oslo, og huser både Kampenjazz og Nordic Black Theatre. Her kan du oppleve den store Avslutningskonserten for Kids in Jazz 2014.


Foto: Asaki Abumi

Også i år finner du oss på Oslo Jazzfestivals utescene ved Spikersuppa/Karl Johan.
 

 

Kids in Jazz