Improbasen

Kids in Jazz
SamarbeidspartnereHer finner du informasjon om våre samarbeidspartnere:

Nasjonal Jazzscene
Oslo Jazzfestival
Barnekunstmuséet
Sapporo Junior Jazzschool

Norsk Jazzforum
JazzDanmark
Svensk Jazz
Nordbuk
Improbasen