Improbasen

Kids in Jazz
Barnas Jazzhus


Hjem
Program
"These are my friends in Norway!

I played the saxophone with them in Norway and I made friends with them thru Jazz. We went to Japanese Sushi restaurant, Opera house and so on. I had a lot of fun.

They are having concerts now and I saw picture of them.(Tora took) so I wanna meet them and I miss their music. I take great pride in playing with them indeed. Thank you for your compliment. I can't wait to meet them!"

-Momoka Kaneko, Yokohama


Rekordpåmelding til Buzz-seminareneI år er det over 60 påmeldte til workshopen i regi av Oslo Jazzfestival. Det er en dobling sammenlignet med tidligere år, og lover også godt for deltakelsen på Kids in Jazz.Med støtte fra Komp, ble det i år gjennomført et forkurs allerede 15-16. juni, der en forbausende andel av de påmeldte stilte på kort varsel. På denne måten fikk vi kartlagt deltakerne svært godt, slik at vi kan lage et enda bedre opplegg når selve seminarene starter i august, og en del repertoar er på plass allerede.Dermed er vi på vei mot et maskineri som går gjennom hele året, med et tilbud som gir kontinuitet på ALLE aldersnivå. Dette vil ha svært stor betydning for rekrutteringen til musikkformen. 

 

Kids in Jazz